LOGO

 

Contact

GENERALI ROMANIA

Adresa:
 Piata Charles de Gaulle nr.15,
 etajele 6,7 si 8
 cod postal: 011857
 sector 1, Bucuresti

Tel./Fax:
 (40) 021-312.36.35,
 (40) 021-312.37.20

E-mail:
 info@generali.ro


Generali Romania

ISTORIA GENERALI IN ROMANIA
Istoria Grupului Generali în România începe în anul 1835, odatã cu înfiintarea primei sucursale, în cel mai mare oras comercial românesc al epocii, Brãila, si având, în principal, ca obiect de activitate, asigurarea mãrfurilor transportate.

La data de 19 martie 1897, tot la Brãila, beneficiind si de capital românesc, prin participarea Bãncii Marmorosch Blank&Co., se înfiinteazã Societatea Românã de Asigurãri Generale. Aceasta a reusit, chiar de la început, în principal datoritã puternicelor sale legãturi internationale, ca politele de transport emise sã fie agreate pentru prima datã de bãncile si institutiile din strãinãtate, având acelasi regim cu marile societãti de asigurare din Occident.
Dupã doi ani de functionare la Brãila, societatea îsi mutã sediul la Bucuresti, iar mai apoi îsi schimbã numele în GENERALA-Societate Românã de Asigurari Generale. Societatea cunoaste o dezvoltare rapidã, astfel încât, în anul 1935, Generala devine numãrul unu pe piata asigurãrilor din România, fiind actionarã la mai multe societãti de asigurare din tarã, cum ar fi: Dacia-România, Steaua României, Prima Ardeleanã.

În anul 1948, datoritã contextului politic, grupul Generali este fortat sã se retragã de pe piata est-europeanã. Date fiind schimbãrile politice din România, în anul 1993, Generali revine pe piata româneascã. Astfel, se înfiinteazã societatea Generala Asigurãri S.A., cu capital mixt italiano-român, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii românesti. Activitatea viza în principal asigurãrile generale. În anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni iar numele companiei devine GENERALI Asigurãri.